Blog

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisi

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisi

Çocuklarda böbrek taşı tedavisi iki aşamada yapılır.

  1. Taşın üriner sistemden temizlenmesine yönelik taş kırma ve diğer cerrahi tedaviler
  2. Taşın tekrar etmemesi için metabolik değerlendirme sonrası verilen ilaç tedavileri ve hayat tarzı değişikliğine yönelik öneriler.

Böbrek Taşının Temizlenmesi:

Gelişen teknoloji sayesinde açık taş ameliyatlarının uygulanması sadece belli bir hasta gurubunda gerekmektedir. Bunun dışında çocukluk dönemi böbrek taşlarının büyük bir çoğunluğu ultrasonik dalgalarla taş kırma (ESL) yöntemine iyi cevap vermektedir.

ESL dahil tüm tedavi alternatifleri taş sayısı, yeri, büyüklüğü, cinsi ve üriner sistem anatomisi göz önünde bulundurularak hastaya sunulur.

Taşın temizlenmesinde kullanılan diğer cerrahi yöntemler; Üreteroskopi, Retrograd İntrarenal Cerrahi, Perkütan nefrolitotomidir.

Cerrahiler sonrası en sık karşılaşılan komplikasyonlar idrar yolu enfeksiyonu ve Perkütan taş cerrahisi içinde kanama riskidir. Bazı durumlarda taş bir kerede temizlenemeyebilir ve birden fazla girişim gerekebilir.

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisi ve Böbrek Taşı Oluşumunun Önlenmesi

Taşlar temizlendikten sonra yeniden oluşması önlenmeye çalışılmalıdır. Üriner sistemde taş oluşumu kompleks bir olaydır. Metabolik, diyet, böbrekte anatomik bir bozukluk ve enfeksiyon varlığı bu kompleks olayın birer parçasıdır. Taşların büyük çoğunluğu kalsiyum oksalat taşlarıdır. Kalsiyum ve oksalatın süpersaturasyonu (Hiperkalsiüri ve hiperoksalüri) ve inhibitörlerin azlığı sitrat (hipositratüri) kalsiyum oksalat taşlarının oluşumunda rol oynar.

Diğer taşlar Ürik asit taşları, Sistin taşları, Enfeksiyon taşlarıdır.

Tüm çocukluk dönemi üriner sistem taşları uzun dönemde tekrarlama olasılığı yüksek olduğu için hastalar metabolikolarak değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme sırasında 24 saat idrar toplanılır ve çocuktan bir kereye yönelik kan alınır. Metabolik problemin ve taşın cinsine göre uygulanacak ilaç tedavileri çocukların tekrar tekrar ameliyat olmalarını önlemektedir.

 

Ayrıca bakınız: Çocuk Üriner Sistem Taşları

bebeklerde spina bifida

Çocuğum Spina Bifida ile Doğdu

Ürolojik problemleri ile nasıl baş edeceğim? Mesane’nin iki tane önemli görevi vardır, depolama ve boşaltma. “Miyelodysplasia” hastalarında (Miyelomeningosel, Açık Spina Bifida olarak da bilinir) bu

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisi

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisi

Çocuklarda böbrek taşı tedavisi iki aşamada yapılır. Taşın üriner sistemden temizlenmesine yönelik taş kırma ve diğer cerrahi tedaviler Taşın tekrar etmemesi için metabolik değerlendirme sonrası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir