Blog

Çocuğum Spina Bifida ile Doğdu

Çocuğum Spina Bifida ile Doğdu

Ürolojik problemleri ile nasıl baş edeceğim?

Mesane’nin iki tane önemli görevi vardır, depolama ve boşaltma. “Miyelodysplasia” hastalarında (Miyelomeningosel, Açık Spina Bifida olarak da bilinir) bu iki fonksiyon da etkilenmektedir. Bebeklerde spina bifida varsa bu iki fonksiyonun da bozulması ileriki dönemlerde böbrekleri etkiler.

Temiz aralıklı kateterizasyon mesanenin boşalmasını sağlarken anti-muskarinik ilaçlar dolum fazındaki problemleri azaltmakta ve bu ikisinin kullanımı “Miyelomeningoselli” hastalarda tedavinin temelini oluşturmaktadır.

Eskiden bu hastalar sosyal kontinan olmaları gerektiği zamanda veya okula başladıklarında sorunun ortaya çıkmasıyla değerlendirilirlerken artık doğum sonrası erken dönemde ürodinami ile değerlendirilmektedirler. Sonraki dönemlerde bu ilk ürodinami temel alınarak karşılaştırma yapılmakta, semptomlarla beraber mesane dinamiği hakkında bilgi edinilmeye çalışılmaktadır. Bu sayede erken dönemde başlanan tedavi üst üriner sistemi ve mesaneyi korumaktadır.

Bebeğimin ilk ürolojik muayenesi ne zaman yapılmalı?

İlk değerlendirme böbrek mesane ultrasonu ile yapılırken, ürodinamik çalışma bize mesane kapasitesi, mesane kompliyansı (mesanenin dolum sırasında hangi basınçlarda yanıt verdiği) ve mesane boşaltılması hakkında fikir verir. Bu değerlendirme sonrası saptanan herhangi bir kötü durum önceden alınan tedavi önlemleriyle etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Normalde eksternal sfinkter mesane dolarken aktivasyon göstermeyen bir yapıya sahiptir ve mesane dolarken belli bir doluma kadar mesane basınçları genelde 10 cm-H2O nun altında seyreder.

Normalde mesane dolduğunda Afferent sakral sinirlerden Pontin işeme merkezine uyarı gider, bu uyarı pelvik taban kasları ve eksternal sfinkterin gevşemesi için pudental sinirlere verilen emirin başlangıcıdır. Bu arada mesane kontraksiyonları ile mesanenin boşalması lazımdır.

Mesanenin boşalmaya karar vermeden önce eksternal sfinkter ve pelvik taban kaslarının gevşemesine mesane sfinkter koordinasyonu, mesane kasılırken sfinkter ve pelvik taban kaslarında kasılmasına mesane sfinkter diskoordinasyonu denir.

Bebeklerde Spina Bifida ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Miyelomeningoselli” çocuklarda eksternal sfinkterin yeterince çalışmaması ya devamlı idrar kaçırmaya, koordinasyonsuz çalışması mesane çıkımında bir nevi tıkanıklığa sebep olarak mesane ve böbreklerin etkilenmesine neden olur. Bu döngü çok düzgün çalışmalıdır.

Miyelomeningoselli çocuklarda

% 55 Detrüsor Sfinkterin uyumsuz

% 18 Detrüsor Sfinkterinin uyumlu

% 27 Detrüsor Sfinkterin hiç çalışmadığı gösterilmiştir.

Sağlıklı yenidoğanlar da Detrüsor Sfinkterin 12-15 ay boyunca uyumsuz çalıştığı bunun bir matürasyon süreci olduğu gösterilmiştir.

Miyelomeningoselli Detrüsor Sfinkter Uyumsuzluğu olan çocukların ilk 3 yılda % 79 oranında üst üriner sistemlerinde bozulma olduğunu göstermiştir.

Ultrason ile üst üriner sistem dilatasyonu, mesane duvarı değişiklikleri ve mesanenin boşaltılması görülür.

Dissenrjik grup 3 ay ara ile post miksiyonel rezidü ve idrar kültürü ile takip edilir. Üriner USG ile 6 ayda bir ve ürodinami  yıllık yapılır.

İlk ürodinami bebeğin “Miyelomeningoseli” kapatıldıktan 4-6 hafta sonra yapılır çünkü spinal şok dönemi flasid bir mesaneye sebep olabileceğinden yanlış teşhise sebep olabilir. Mesane sfinkter sinerjisi olan grupta Ultrason ve Ürodinami yıllık yapılabilir.

Ayrıca bakınız: vezikoüreteral reflü 

bebeklerde spina bifida

Çocuğum Spina Bifida ile Doğdu

Ürolojik problemleri ile nasıl baş edeceğim? Mesane’nin iki tane önemli görevi vardır, depolama ve boşaltma. “Miyelodysplasia” hastalarında (Miyelomeningosel, Açık Spina Bifida olarak da bilinir) bu

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisi

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisi

Çocuklarda böbrek taşı tedavisi iki aşamada yapılır. Taşın üriner sistemden temizlenmesine yönelik taş kırma ve diğer cerrahi tedaviler Taşın tekrar etmemesi için metabolik değerlendirme sonrası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.